คุณต่อวงศ์ ซาวาลา ณ 2how.com แนะนำการใช้ microphone

คุณต่อวงศ์ ซาวาลา ร่วมกับ Canon ทำ video แนะนำการถ่าย video ด้วยกล้อง Canon โดยมีหลายตอนที่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเสียง น่าสนใจมากสำหรับคนเริ่มต้น รวมถึงคนที่หันมาใช้กล้อง DSLR ถ่าย HD video ข้อมูลบางส่วนดูรวบรัดไปนิด แต่โดยรวมแล้วถือว่าดีเลยทีเดียวครับ


Canon DSLR Video : Part 14 Microphone I


Canon DSLR Video : Part 15 Microphone II


Canon DSLR Video : Part 16 Auto Gain Control AGC


Canon DSLR Video : Part 17 Manual Sound Control


Canon DSLR Tutorial 018 : Sound Recorder


Canon DSLR Video : Part 19 Microphone Type


Canon DSLR Tutorial 20 : Condenser Microphone


Canon DSLR Tutorial 21 : How to sync audio & video